ZAČALO TO KRIVÁŇOM ...

Útlak "slovákov" v 19.stor. spája vychádzky do prírody s pozdvihovaním povedomia a symbolov národnej slobody. Takým symbolom je vrch Kriváň.                                                                     

 • 24.9.1835- 1. vlastenecký výstup sa udial  z iniciatívy mikulášskeho národovca G.F.Belopotockého. 
 • 16.8.1841- na Kriváň opäť vystupuje G.F.Belopotocký, Ľ.Štúr a J.M.Hurban. 40 účastníkov, medzi nimi aj ženy a S.B.Hroboň. Úctyhodný výkon.
 • 3.9.1861- Tradíciu výstupov oživuje Š.M.Daxner.
 • 27.81912- J.Janoška občan Lipt.Sv.Mikuláša vedie výstup 62. účastníkov .
 • Od 1968 pokračuje tradícia ako „Národný výstup na Kriváň“. Ojedinelé podujatie so 180r.koreňmi je uniqum aj zo svetového pohľadu. Výstupy na Kriváň sa konali niekoľko desaťročí skôr ako vznikli prvé turistické spolky v Európe. 


HISTORICKÝ VÝSTUP Krpce, súkenné nohavice, čutora s páleným, valaška. No bračekovci kto okúsi ? Zdroj: Múzeum J.Kráľa

FENOMÉN BRATIA JANOŠKOVCI ...

 • 29.4.1884 Lipt.Sv.Mikuláš- vznik 1.turistická organizácia Liptovská sekcia Uhorského karpatského spolku ( UKS ). S pôsobnosťou na Liptovskú župu. Do nej spadá aj východná časť Vysokých Tatier. Činnosť- výskum Demänovskej dol., jaskýň v N.Tatrách a značkovanie turist.ciest z Lipt.Sv.Mikuláša na vrchy a doliny.
 • R.1898 - J. Janoška zakladá v Lipt.Sv.Mikuláši " Nedeľný spolok evanjelických mužov a mladíkov ". Cieľ- výlety a spolupatričnosť.
 • R.1899 - zakladá slovenská mladšia mládež v Lipt.Sv.Mikuláši krúžok. Predsedom je Miloš Janoška ( vnuk štúrovca Š.M.Daxnera ) 
 • R.1900 - vzniká spolok „ZORA“ v čele s M. Janoškom. "ZORA" zriaďuje múzeum a vydáva časopis „Zora“. Jej členovia a výborníci sú známi turisti, aj 1.liptovský horolezci ako K. Stodola, Miloš a Juraj Janoška, K.Hubka, B.Lacko a M.A.Žuffa. Po r.1918 s výnimkou Janoškovcov skončia činnosť.  
 • R.1911 - M.Janoška je autorom 1.slovenského „Sprievodcu po Tatrách“. 
 • 19.1.1919 - založený Tatranský spolok turistický ( TST ). Predsedom je K. Stodola, tajomník M. Janoška. Silná skupina TST je v Lipt.Sv.Mikuláši. 
 • 28.3.1920 - Lipt.Sv.Mikuláš rozhodnutie za účasti delegáta Klubu česko-slovenských turistov pre zlúčenie TST s KČST. Zástupcom myšlienky spojenia bol Ján Volko Starohorský.    
 • 9.5.1920 - Praha súhlasí. Skupina TST v Lipt.Sv.Mikuláši so 104 členmi má označenie TST – odbor Klubu československých turistov. Miloš Janoška vnuk štúrovca S.M.Daxnera. V mnohých oblastiach nechal nezmazateľnú priekopnícku stopu. S bratom Jurajom majú veľký podiel na rozvoji turistiky v Liptove a na Slovensku.
 •  V r.1953- turistika sa stala súčasťou jednotnej telovýchovnej organizácie, sa zrodila myšlienka usporadúvať pravidelné turistické zrazy, ako vrcholné turistické podujatie.
 • R.1953- Demänovská dol.vznik Telovýchovnej jednoty NT-Demän.Jaskyne. 1.predseda- M.Bartko. TJ tvoria oddiely lyžovania, turistiky a ping-pongu.
 • R.1955- zmena názvu TJ Dynamo NízkeTatry. Členmi sú aj pracovníci  podnikov v LM. Aktivity TJ najmä v Demänovskej d. Vzniká oblasť s názvom JASNÁ.
 • R.1964- zmena názvu TJ Jasná L.Mikuláš. TJ má formu mestskej TJ. Žije z dotácií ČSZTV a vlastných aktivít.
 • R.1975/76- TJ prichádza o dotácie cca 700tis/rok . Štát odsúhlasil podporu športových stredísk a podujatí.
 • R.1991- vzniká Zväz Športových Klubov Jasná na základe združovacej z.

M.JANOŠKA a spol.NA TÚRE Zdroj: Múzeum J.Kráľa
JANOŠKOV SPRIEVODCA Dnes sa predáva bratu za 5000čk.